Μία ἐνορία πρότυπο

Μία ενορία πρότυπο στην πόλη Κολούνα της Ρωσσίας.