Μήνυμα ζωῆς ἀπό τὴν Καλκούτα 1

Μήνυμα ζωῆς ἀπό τὴν Καλκούτα 1
Γίνεται κι εσείς δωρητές αυτού
του ορφανοτροφείου κοντά στην
Καλκούτα της Ινδίας στέλνοντας
χρήματα μέσω check στο όνομα
St. Basil Orphanage Fund
στην παρακάτω διεύθυνση :

St. Basil Greek Orthodox Church,
c/o Orphanage Fund,
6430 Bose Lane, San Jose,
CA 95120-2816

Πηγή Βίντεο : Ορθόδοξα Νιάτα