Μάνος Χατζιδάκις (Συνέντευξη) Ἀπαντῆστε Παρακαλῶ

Μάνος Χατζιδάκις (Συνέντευξη) Απαντήστε Παρακαλώ
“Απαντήστε Παρακαλώ” 1989 με τον Κώστα Σερέζη