Λιτάνευση λειψάνου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Λιτάνευση λειψάνου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Ελλήνων έθιμα,Προκόπι Ευβοίας.

Προσκύνημα Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.