Λιανοχορταρούδια, Παραδοσιακὸ Θράκης

Λιανοχορταρούδια, Παραδοσιακό Θράκης
Μουσικό Σχολείο Πάφου
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 2019
Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής Λιανοχορταρούδια,
Παραδοσιακό Θράκης Τερπίζης Σωκράτης, διδασκαλία-διεύθυνση

Παραγωγή Βίντεο: MusicEra