Λείπει τὸ ὅραμα ἀπό τὴν κοινωνία μας

Λείπει το όραμα από την κοινωνία μας
Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.