Λαύρα Ἁγίου Σάββα, Παλαιστίνη

Λαύρα Αγίου Σάββα Παλαιστίνη.
Μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Απόσπασμα από θρησκευτικο-πολιτικό ρεπορτάζ στους Αγίους τόπους. Η εκφώνηση που αφορά στην Ιερά Μονή είναι από το βιβλίο ”Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους”.