Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου – Ἐκπομπὴ Καρδιακὸς Λόγος – Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου – Εκπομπή Καρδιακός Λόγος
Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής, εξερευνούμε δρόμους προς την πνευματική “βαθιά” καρδιά, τον εσωτερικό άνθρωπο, το κέντρο της προσωπικότητός του, τα ίχνη της παρουσίας του Κυρίου μέσα μας. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.

Τι άλλαξε στην προσευχή προ Χριστού και στην προσευχή μετά Χριστό; Η υπερηφάνεια η ή ταπείνωση αντικατοπτρίζεται και εξωτερικά στον άνθρωπο; Στην εικόνα μας, στην στάση μας, στην συμπεριφορά μας; Έχει διαφορά το Ελέησον με από το Ιλάσθητί μοι; Τι πρέπει να κάνουμε γέροντα εμείς που είμαστε στην Εκκλησία για να δούμε τις πραγματικές ελλείψεις μας στην σχέση με τον Θεό; Πως είναι δυνατόν να ευχαριστείς τον Θεό αλλά «να μην συνδέεις τις αρετές με τον ΘΕΟ;