Κυριάκος Κρόκος, ἀρχιτέκτων καὶ ζωγράφος

Αρχιτέκτων και ζωγράφος. Από τον Γιάννη Τριτσιμπίδα.
Μιά σύνθεση των διαθέσιμων εικόνων και ήχων που αφορούν στη ζωή και τα έργα του αρχιτέκτονα και ζωγράφου Κυριάκου Κρόκου γεννημένου στον Πλάτανο της Σάμου το 1941 και θανόντος στην Αθήνα το 1998 που είναι και ο δημιουργός του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης.
από τον Γιάννη Τριτσιμπίδα, 2012, 18’
με τη βοήθεια της Λέτης Αρβανίτη Κρόκου
ηχητικά Αλεξ. Τοκμακίδης