Κυπριακά κάλαντα τῶν Φώτων

Κυπριακά κάλαντα των Φώτων -Μιχάλης Τερλικκάς Κυπριακό παραδοσιακό ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (διάλεκτος).
Η απαγορευμένη γλώσσα