Κρίση…ἔ και;

Κρίση…ε και;
Μια ταινία μικρού μήκους από το δημοτικό του Φουρφουρά, για τον διαγωνισμό Αγωγής τηλεόρασης. Θέμα μας η κρίση μέσα από τα μάτια παιδιών και δασκάλων: