Κατά Θεόν πένθος καὶ μνήμη θανάτου

Κατά Θεόν πένθος και μνήμη θανάτου
Από τη σειρά εκπομπών «Επίσκεψη στο Αρχονταρίκι του Άθω». Το βίντεο φέρει τίτλο «Νουθεσίες προς μοναχούς». Ο μακαριστός γέρων Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός αναλύει τα γραφόμενά του στο βιβλίο του «Αθωνικά Μηνύματα» και στο κεφάλαιο «κατά Θεόν πένθος και μνήμη θανάτου».