Καθ. Στέφανος Μίλλερ, Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

Καθ. Στέφανος Μίλλερ, Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.
Αξίζει να παρακολουθήσουμε με προσοχή τη συνέντευξη αυτή.
Μια γλυκύτατη, όχι επιστημονική, αλλά με την ιδιαίτερη αξία της συνέντευξη παραχώρησε αυτές τις ημέρες στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό DRTV ο Καθ. Στέφανος Μίλλερ, που είναι ο υπεύθυνος των ανασκαφών και των ανακαλύψεων στο χώρο της Αρχαίας Νεμέας. Ο Καθ. Μίλλερ ανακάλυψε το αρχαίο στάδιο της Νεμέας, όπου γίνονταν στην Κλασική Αρχαιότητα οι ονομαστοί αγώνες τα Νέμεα.