Κάνε ἅλμα πιὸ γρήγορο ἀπό τὴ φθορά

Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΕΛΟΒΑ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΤ 2010
Λελόβας Λουκάς LookArt
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ