Θεοφάνεια Ἁγ. Μαρίνας Ἁλυκοῦ-μέρος B

Το προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου την ημέρα των Θεοφανείων.
Η Αγία Μαρίνα είναι προστάτιδα των μικρών παιδιών.
Μία ιστορία για έναν αγαθό μοναχό την ημέρα των Θεοφανείων.