Θαῦμα Ἁγ. Ἰωακεὶμ τοῦ Παπουλάκη

Θαύμα αγ. Ιωακείμ του Παπουλάκη
“Μη φοβάσαι είσαι καλά τώρα…” (Θαύμα αγ. Ιωακείμ του παπουλάκη)
Επισκεφτείτε το site της ιερά μονής του Αγίου Πορφυρίου: www.porfyrios.gr