Θαύματα Ἁγίας Μαρίνας

Θαύματα Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρητώς μας προειδοποιεί και μας λέει «Τα θαύματα στην εποχή του Χριστού και των αποστόλων ήταν απαραίτητα, γιατί οι άνθρωποι ήταν σκληροί, ειδωλολάτρες και γι αυτό ήταν αναγκαία και γι’ αυτό γίνονταν σημεία και τέρατα. Τώρα όμως που έχουμε την Αγία Γραφή τα θαύματα όχι μόνο δεν μας ωφελούν αλλά και πολύ μας βλάπτουν. Κατά τον Χρυσόστομο τα θαύματα μας βλάπτουν, διότι .. α) μας καθιστούν χρεώστες στο Θεό. Γι’ αυτό και Ο Ιησούς Χριστός μας είπε «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες», β) εκβιάζουν την ελευθερία της πίστεώς μας, γ) νοθεύουν την πίστη μας, η οποία τότε δεν έχει καμία αξία, διότι δεν είναι πίστη πια αλλά ανάγκη. δ) ο διάβολος φυτεύει βαθιά στην ψυχή μας την Υψηλοφροσύνη. ε) γινόμαστε εύκολα θύματα στα χέρια του σατανά και των οργάνων του (ψευδοπροφήτες), παρουσιάζοντάς μας οράματα, όνειρα, θαύματα, προφητείες κ.λ.π. ( η δυνατόν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς ). Και στ) μας σπρώχνουν να πέσουμε στην πλάνη της γεροντολατρείας. Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από αυτό, ‘’Αντί να οδηγεί κάποιος τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, να τους οδηγεί σε ανθρώπους και τέλος στον εαυτό του ‘’. Σε ομιλία του λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο ποίμνιο ότι, ‘’ πέρυσι σας είπα πολλά θαύματα, για τους σεισμούς που έγιναν πέρυσι και για τον άγιο Βαβύλα ‘’. Και ερωτά στη συνέχεια ο άγιος Ιωάννης ‘’ ποιοί όμως από εσάς έχουν ωφεληθεί σε τίποτα από αυτά τα θαύματα μέχρι σήμερα ? ‘’. Και απαντάει ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης ’’ απολύτως κανένας. Αλλά αυτό που μας ωφελεί είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και αντί τα θαύματα, ο θαυμαστός τρόπος ζωής ‘’, Η ακράδαντη πίστη προέρχεται μόνο από την μελέτη της Αγίας Γραφής, (και σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας) και την τήρηση των λόγων του Θεού . Γι’ αυτό μας είπε ο Χριστός« μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν ». Αυτό μας το βεβαιώνει ο απόστολός Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή (Κ’, 17) « ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ » Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο σταυρό (πόνο, ασθένεια, συκοφαντία κ.λ.π ) και είναι σε θέση να δώσει τα πάντα προκειμένου να απαλλαγεί από αυτόν. Και κάποιοι από τον κλήρο αντί να συμβουλέψουν τους πονεμένους ανθρώπους να σηκώνουν με χαρά το σταυρό τους, μιλώντας τους μέσα από το λόγο του Θεού, όπως π.χ. Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, 3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι.( ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ) Παρουσιάζουν την εκκλησία ως αντικαταστάτη των μάγων. Δηλαδή λένε, ελάτε εδώ που γίνονται πολλά θαύματα, να απαλλαγείτε από τους σταυρούς σας και να τους πετάξετε μακριά, ελάτε σε εμάς αντί να πάτε στους μάγους. Και μάλιστα τολμούν να συνδέουν την θαυματουργική χάρη του Θεού με την δική τους δήθεν ευσέβεια.