Ζωή μετά τὴν ζωή

Ζωή μετά την Ζωή
Ο Γέρων Νίκων με τα παιδιά στη Κάρπαθο.