Ζακύνθου Διονύσιος γιὰ τὴ Μαρία τὴν Αἰγυπτία

Το ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΜΠΑΝΑΤΟΥ “ΑΛΗΘΩΣ” δημιούργησε τη ΛΟΓΟθήκη, διαδικτυακές εκπομπές δηλαδή, όπου άνθρωποι του Πνεύματος θα εκφράζουν θέσεις και απόψεις επί διαφόρων θεμάτων.
Στη σειρά αυτήν πρώτος είναι ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος Δ΄, ο οποίος αναλύει προς τους ιντερνετικούς θεατές τής ΛΟΓΟθήκης αυθεντικά ορθόδοξο εκκλησιαστικό λόγο για φλέγοντα σύγχρονα θέματα.