Εὐχὴ Μυστική του Ἄγ. Συμεὼν καὶ Ἄγ. Ἰωάννη Χρυσοστόμου

Ευχή Μυστική του Αγ. Συμεών (10ος αιώνας) και του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Ομιλία οστ’ (4ος αιώνας)