Εἰσαγωγὴ στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα – π. Βασίλειος Καλλιακμάνης

Εισαγωγή στην Μεγάλη Εβδομάδα
Παρακολουθήστε τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, ο οποίος φωτισμένα μας εισάγει στη Μεγάλη Εβδομάδα, το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων.