Εἰς ὅρος μικρὸν

Εις όρος μικρόν
Τὸ ὁδοιπορικὸ αὐτό, γυρισμένο καὶ ἐπιμελημένο ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς μοναχούς, σὲ ταξιδεύει μέσα στὸ χρόνο στὴν Ἱερᾶ Μονὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Δυτικὴ Βιρτζίνια τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ταινία ἀπεικονίζει τὴν ὀμορφιὰ καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ μοναστηριακοῦ βίου, χρησιμοποιῶντας ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς Γραφὲς καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὰ στιγμιότυπα τῆς μοναστικῆς ζωῆς μὲ τὴν παρουσία ἑνὸς ὰπὸ τοὺς μοναχούς, μᾶς ταξιδεύουν σὲ μιὰ ὁλόκληρη ἐκκλησιαστικὴ χρονιά, καθὼς ἐναλλάσσονται οἱ ἐποχὲς στὰ βουνὰ αὐτά. Εἶναι ἕνα μοναδικὸ ὁδοιπορικὸ σ’ ἕνα Ὀρθόδοξο μοναστήρι τοῦ 21ου αἰῶνα, μὲ εἰκόνες καὶ ρίζες ἀρχαιότερες, σὰν καὶ αὐτὲς ποὺ γράφτηκαν τὸν 6ο αἰῶνα ἀπὸ τὸν καθοδηγητὴ τῶν μοναχῶν, Ἀββᾶ Δωρόθεο. Διασκευασμένο μὲ ἑλληνικούς ὑπότιτλους ἀπὸ τὴν Ἱερᾶ Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκῖδος.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗ