Διεθνές Στρατιωτικό Μουσικό Φεστιβάλ

Διεθνές  Στρατιωτικό Μουσικό Φεστιβάλ.
Το πρόγραμμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας στο διεθνές φεστιβάλ μπαντών “Spasskaya Tower” που πραγματοποιήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου περιελάμβανε τον “Αεροπόρο” (επίσημο εμβατήριο της Αεροπορίας), το γνωστό “Ζορμπά” και “τα παιδιά του πειραιά”.
Στο ‘Ζορμπά” πραγματοποιήθηκε η διαφορά, καθόσο για πρώτη φορά έγινε παρουσίαση τραγουδιού από Στρατιωτική Μπάντα με μπουζούκια και χορευτικό. Φυσικά αυτή η εκτέλεση ήταν που ξεσήκωσε τους θεατές, Σε όλη τη διάρκεια χειροκροτούσαν στο ρυθμό και στο τέλος το χειροκρότημα ανέβηκε στα ύψη (ακόμα και ο Αρχηγός του Ρωσικού Στρατού δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί).

The program of the Air Force Band at the international festival band “Spasskaya Tower” held in Red Square from August 31 to September 4 included the “Aviator” (the official march of the Air Force), the well known “Zorbas” and the “Children of Piraeus” .
In “Zorbas”, the band made the difference because it was the first time that such song was presented by Military Band with bouzouki music and dancing. Of course, this performance was that roused the spectators throughout clapping in rhythm and in the end the applause soared (even the Chief of the Russian Army could not hold back).

Программа группы Военно-воздушных сил на международной группой фестиваля “Спасская башня” состоялся на Красной площади с 31 августа по 4 сентября включено “Авиатор” (официальный марш авиации), известный как “Зорба” и “Дети Пирея” .
В “Зорба” была разница в том, что первая песня была представлена ​​военного оркестра с бузуки музыкой и танцами. Конечно, это выступление было, что вызвало аплодисменты зрителей протяжении в одном ритме и в конце аплодисментов взлетела (даже и начальник русской армии не могли сдержать).