Δέντρο εἶχα στὴν αὐλή μου (μὲ φλογέρα)

Δέντρο είχα στην αυλή μου (με φλογέρα)
Από την εκπομπή της Μάρνης Χατζηεμμανουήλ “Κυριακή Στο Χωριό – Νεοχώρι Καρδίτσας”
Παίζει φλογέρα και τραγουδά ο παπα-Σεραφείμ από το Κρυόνερι (Στουγκ) Αγράφων