Γιατί δὲν φοβάμαι τὸν θάνατο;

Γιατί δεν φοβάμαι τον θάνατο;
Ομιλεί ο Μητροπολίτης Αντώνιος Σουρόζ (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh).