Γι΄αὐτούς ποὺ ἀπογοητεύονται ἀπό τὶς ἀντιξοότητες

Γι’ αυτούς, που απογοητεύονται από τις αντιξοότητες…‏