+Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς – Ἅγιο Ὄρος 1992 – Ἀρχειακὸ Ὑλικὸ

+Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς – Ἅγιο Ὄρος 1992 – Ἀρχειακὸ Ὑλικὸ
Σπάνιο ἀρχειακὸ ὑλικὸ μὲ συνέντευξη τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντα Ἰωσήφ, ἡ ὁποία λήφθηκε ἀπὸ τὸν Φρίξον Κλεάνθους τῆς τηλεόρασης τοῦ ΛΟΓΟΥ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης στὸ Ἄγιο Ὄρος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυστοστόμου τοῦ Α’.