Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης (+1983)

Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης (+1983).
Παλιά στιγμιότυπα του Αγίου Όρους, και ο Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης (+1983) μιλάει από το νοσοκομείο της Μονής του Αγίου Διονυσίου.