Βῆμα πρὸς τὸν οὐρανό

Βήμα προς τον ουρανό
Η ζωή των Ορθοδόξων Ρώσων μοναχών στα νησιά του Βαλαάμ.
Η Μονή Βαλαάμ αναφέρεται συχνά ως το Άγιος Όρος του Βορρά.

Αυτή η ταινία αναφέρεται στην ζωή των Ρώσων Ορθοδόξων μοναχών στα νησιά Βαλαάμ.Τα νησιά Βαλαάμ θεωρούνται ευλογημένος τόπος απο τον Θεό και ιδανικά για την μοναστική ζωή.

Valaam Step to the Skies
The life of Russian Orthodox monks on the islands of Valaam. The Valaam Monastery is often referred to as the Athos of the North.