Βυζαντινό μέλος καὶ εὐρωπαϊκή μουσική

Βυζαντινό μέλος και ευρωπαϊκή μουσική
Ο μουσικός Ανδρέας Ροδουσάκης μιλάει για την αξία της βυζαντινής μουσικής και την προσπάθεια του Σωκράτη Βερνάρδου να συνδυάσει το βυζαντινό μέλος με την ευρωπαϊκή μουσική.