Βυζαντινοί λόγιοι καὶ καλλιτέχνες

Βυζαντινοί λόγιοι και καλλιτέχνες στην Αναγέννηση.
Τα όρια αλληλοδιείσδυσης του βυζαντινού πολιτισμού στην πρώιμη Αναγέννηση και το αντίστροφο εξετάζονται στο επιμορφωτικό αυτό ντοκιμαντέρ της σειράς «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ οριοθετεί την αντιδυτική στάση των Βυζαντινών στην τέχνη και ορίζει το κοινωνικό πλαίσιο κάτω από το οποίο «ανδρώθηκαν» τα πολιτιστικά προϊόντα της παλαιολόγειας καλλιτεχνικής δημιουργίας, που δρούσε σχεδόν παράλληλα με την αντίστοιχη πρώιμη αναγεννησιακή. Ο ιστορικός ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ εξηγεί τους λόγους της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, περιγράφει τις καταστροφικές συνέπειες των Αλώσεων της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1204 και 1453) και παρουσιάζει την μετά την τουρκική κατάκτηση ταυτότητα του Βυζαντίου και το ελληνικό εθνολογικό της στοιχείο, που προετοίμασαν εν πολλοίς οι μεταναστεύσαντες στη Δύση διανοούμενοι και που αποτέλεσε την αφετηρία για τους αγώνες και για την ελευθερία του ελληνικού έθνους. Ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια ανά τη Βαλκανική, βυζαντινές μελωδίες, ποικίλα δείγματα βυζαντινής, μεταβυζαντινής και αναγεννησιακής τέχνης σημαίνουν τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις των πολιτισμών, με μόνο περιορισμό τη διαφορετική αφετηρία του φεουδαρχικού βυζαντινού πολιτισμού και του ενάντια στο φεουδαρχισμό πολιτισμού της Αναγέννησης.