Βυζαντινή Ἁγιογραφία

Βυζαντινή Αγιογραφία.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Σταμάτιος Σκλήρης, ἰατρός, ἁγιογράφος μιλᾶ περὶ τῆς ἁγιογραφήσεως.