Βιολογική καλλιέργεια από μοναχές

Βιολογική καλλιέργεια από μοναχές
Ομιλεί η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Νικητών Καβάλας Ευδοκία.