Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε

Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε.
Συναυλία της Χορωδίας στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς (Κωνσταντίνεια 2011) – 22/05/2011
Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής