Βάπτιση Γερμανοῦ προτεστάντη

Βάπτιση Γερμανού προτεστάντη.
Ο Dominik Weiell βαπτίστηκε στην Ιερά Μονή Δοχειαρείου Αγίου Όρους λαβών το όνομα Μιχαήλ στις 8-8-2009.