Ένταση στο σπίτι, άγχος στη δουλειά

Ένταση στο σπίτι, άγχος στη δουλειά.
Ομιλεί ο π. Ανδρέας Κονάνος.