Πηγή: www.naosanalipseos-kal.gr ( Ναὸς Ἀναλήψεως Καλαμάτας )

www.naosanalipseos-kal.gr ( Ναὸς Ἀναλήψεως Καλαμάτας )