Πηγή: www.apostoliki-diakonia.gr (Μετάφραση στή νεοελληνική, Βασίλης Καραγιῶργος)

www.apostoliki-diakonia.gr (Μετάφραση στή νεοελληνική, Βασίλης Καραγιῶργος)