Πηγή: Φωνὴ Κυρίου, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας

Φωνὴ Κυρίου, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας