Πηγή: Φωνὴ Κυρίου, ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία

Φωνὴ Κυρίου, ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία