Πηγή: Φωνὴ Κυρίου, ἀρ.φύλλου 14

Φωνὴ Κυρίου, ἀρ.φύλλου 14