Πηγή: Τιμητικός Τόμος Φιόρα Τιμῆς γιά τόν Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό

Τιμητικός Τόμος Φιόρα Τιμῆς γιά τόν Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό