Πηγή: Περὶ Πνεύματος καὶ ζωῆς, Ἱ.Μ.Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας

Περὶ Πνεύματος καὶ ζωῆς, Ἱ.Μ.Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας