Πηγή: Περιοδικὸ Λυχνία, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καῖ Πρεβέζης, τεῦχος Ἰουλίου

Περιοδικὸ Λυχνία, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως καῖ Πρεβέζης, τεῦχος Ἰουλίου