Πηγή: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος (Μαρτυρίες – Διηγήσεις – Νουθεσίες), Ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη