Πηγή: Ὅμως γιατί ξαναγυρίζουμε κάθε φορά χωρὶς σκοπὸ στὸν ἴδιο τόπο, ἐκδ Ἑρμῆς

Ὅμως γιατί ξαναγυρίζουμε κάθε φορά χωρὶς σκοπὸ στὸν ἴδιο τόπο, ἐκδ Ἑρμῆς