Πηγή: Ὁμιλίες σὲ ἀκίνητες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου

Ὁμιλίες σὲ ἀκίνητες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητορικὲς Ἑορτές. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου