Πηγή: Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς, Γράμματα σὲ μία ψυχή, Ἱ Μονὴ Παρακλήτου

Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς, Γράμματα σὲ μία ψυχή, Ἱ Μονὴ Παρακλήτου