Πηγή: Μεγάλα Μουσεῖα, Ἄμστερνταμ, Μουσεῖο Βάν Γκόγκ, ἐκδ. ELECTA

Μεγάλα Μουσεῖα, Ἄμστερνταμ, Μουσεῖο Βάν Γκόγκ, ἐκδ. ELECTA