Πηγή: Λόγοι ΣΤ΄, Περὶ Προσευχῆς , Ἱ. Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος